Polityka prywatności

Ferratum Bank p.l.c. jako właściciel serwisu www.ferratum.pl oraz innych stron internetowych w domenie (dalej zwany Serwisem) dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Data Protection Act (Chapter 440 of the Laws of Malta).
 
Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane linki/dane kontaktowe podane są w Serwisie. Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony ferratum.pl, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony ferratum.pl.
 
Po opuszczeniu strony ferratum.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.
Korzystając ze strony ferratum.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Ferratum Bank p.l.c. zarządzająca stroną ferratum.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Informacje pozyskiwane o użytkowniku

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą Ferratum Bank p.l.c. poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę Ferratum Bank p.l.c. do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.
 
Strona ferratum.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę Ferratum Bank p.l.c. jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny ferratum.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 
Podczas wizyty w Serwisie, mogą Państwo napotkać formularze zgłoszeniowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi Państwa zgłoszeń. Przekazują nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim

W zależności od oczekiwanej usługi Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz spółkom w ramach grupy kapitałowej w celach związanych z obsługą Państwa zgłoszenia oraz, jeżeli takie są Państwa oczekiwania, w celu udzielania Państwu informacji o oferowanych produktach. Dane te nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw.
 
Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Obsługa cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 
Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zabezpieczenie danych

Dane wpisywane przez Państwa w formularzach online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo Bank posiada wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.
W przypadku chęci zmiany bądź usunięcia danych osobowych, należy skontaktować się pod adres e-mail: info@ferratum.pl bądź telefonicznie 71 716 22 22.
 
Firma Ferratum Bank p.l.c. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.ferratum.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.
 
Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z informacjami przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.
 Oceń nas! Oceń tego czata i pomóż nam ulepszyć naszą obsługę +