Chcę przedłużyć termin spłaty pożyczki. Jak to działa?

Warunki przedłużenia terminu spłaty pożyczki

  • Nie jesteś w stanie dokonać całkowitej spłaty swojej pożyczki w terminie? Masz możliwość jej przedłużenia.
  • Od 11.03.2016r. przedłużenia spłaty są realizowane w oparciu o dodatkowe zabezpieczenie Banku tj. poręczenia fizycznego
  • Pożyczkę na krótko w naszym Banku możesz przedłużyć maksymalnie 2- krotnie.
  • Każdorazowe przedłużenie spłaty pożyczki wyniesie 30 dni.

Koszty przedłużenia spłaty pożyczki

Masz opcję przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Jeśli wybierzesz Gwaranta indywidualnego

  • nie ponosisz żadnego kosztu przedłużenia pożyczki,
  • warunkiem przedłużenia jest dostarczenie w terminie 5 dni umowy gwarancji podpisanej przez gwaranta (żyranta) oraz 2 świadków (lub notariusza).