Rozliczenia roczne - dlaczego warto oddawać 1%?

Do końca tego miesiąca można składać roczne zeznania podatkowe. Przy tej okazji warto przekazać swój 1% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Jak zrobić to poprawnie i dlaczego właściwie warto pomagać w ten sposób?
 
Dlaczego kiedy zbliża się okres rozliczeniowy to zewsząd pojawiają się informacje o przekazywaniu 1% na różne stowarzyszenia i fundacje? Głównie dlatego, że kwota odpowiadająca 1% podatku przekazywana jest z budżetu państwa, a nie z kieszeni podatnika. Inaczej mówiąc: podatek jaki wpłacamy do Urzędu Skarbowego jest pomniejszany o rzeczony 1%, który wędruje do wybranej przez podatnika Organizacji Pożytku Publicznego.
 
PIT-y, czyli zeznania podatkowe, które składa się w Urzędzie Skarbowym, a które upoważniają do przekazania 1% podatku to:
 
  • PIT – 28 – wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • PIT – 36 – wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
  • PIT – 36L – wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  • PIT – 37 – wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
  • PIT – 38 – wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach)
  • PIT – 39 – wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
  • PIT – 40 – Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (emeryci i renciści)

Co trzeba zrobić, żeby przekazać swój 1%?

Warto wiedzieć, że 1% podatku zostanie przekazany organizacji tylko na wniosek podatnika. Urząd Skarbowy nie może bez wiedzy rozliczającego dokonać takiej operacji. Kiedy można uznać, że podatnik wyraża zgodę na przekazanie wyliczonej kwoty? Kiedy w wyznaczoną rubrykę wpisze się numer KRS wybranej organizacji. Jeśli kwota zostanie źle wyliczona, to w przypadku jej zawyżenia, podatnik musi pokryć różnicę. Jeśli zadeklarujemy mniejszą kwotę, to zostanie ona przekazana w deklarowanej wielkości.
 
Jedno zeznanie podatkowe pozwala na wybranie jednej organizacji, więc można wpisać tylko 1 numer KRS, ale każde kolejne zeznanie daje możliwość wpisania innego numeru. Jeśli chcesz swój 1% przekazać na subkonto konkretnego podopiecznego, wpisz jego imię i nazwisko w rubryce „cel szczegółowy”. Dzięki temu zyskasz pewność, że twoje pieniądze trafią do wybranej osoby, a nie na ogólne konto fundacji.
 
Krajowy Rejestr Sądowy każdego roku publikuje wykaz organizacji pozarządowych, które są uprawnione do pobierania 1%. Skorzystaj z niego, jeśli nie będziesz wiedział komu przekazać swoją część podatku. Do końca lipca bieżącego roku Urząd Skarbowy przekaże wszystkie pieniądze, które zadeklarowali podatnicy na rzecz Organizacji Pożytku publicznego.

Pamiętaj, żeby przekazać numer KRS swojej księgowej, jeśli nie rozliczasz się samodzielnie. Twój 1% może wesprzeć szczytny cel, a ciebie przecież i tak nic to nie kosztuje.