Rosnąca popularność ekologicznego stylu życia

Rosnąca popularność ekologicznego stylu życia
W 2014 roku Stowarzyszenie Handlu Ekologicznego ze Stanów Zjednoczonych przeprowadziło ankietę wśród 1200 domostw wychowujących co najmniej jedno dziecko poniżej 18 roku życia. Jej wyniki wykazały, że osiem na dziesięć amerykańskich rodzin kupiło ekologiczną żywność raz lub częściej w ciągu ostatnich dwóch lat.
90% respondentów było zdania, że kupują ekologiczną żywność dla dzieci co najmniej „czasami”, a prawie jedna czwarta twierdzi, że „zawsze kupuje ekologicznie” dla swoich pociech.
 
Według Ecovia Intelligence, spółki zajmującej się badaniem rynku, w 2016 roku wartość światowego rynku produktów ekologicznych osiągnęła 89,7  mld USD. Prym wiedzie rynek amerykański: 38,9 mld EUR, zaraz za nim plasują się Niemcy (9,5 mld EUR), Francja (6,7 mld EUR) i Chiny (5,9 mld EUR).
Poniżej analizujemy rosnącą popularność ekologicznego stylu życia oraz zapotrzebowanie na bio-produkty:

Europa 

Europa, zaraz za USA, jest drugim największym rynkiem produktów ekologicznych.
 
W 2015 r. sprzedaż detaliczna produktów ekologicznych w Europie wyniosła 29,8 mld EUR. 
Według statystyk Niemcy to największy rynek żywności ekologicznej w Europie. Jednakże, według danych Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego Dania ma największy udział (9,7%) na świecie w dziedzinie produktów ekologicznych, co oznacza, że supermarkety w Danii mają największy odsetek żywności ekologicznej na świecie. Dalej mamy Luksemburg, a później Szwajcarię, Szwecję i Austrię.
 
Badanie Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego wykazało, że konsumenci w UE na ekologiczną żywność wydają 61 EUR na osobę. Jednak to w Szwajcarii wydaje się najwięcej na ekologiczną żywność: 274 EUR na osobę.

Australia 

Całkowita wartość branży żywności ekologicznej w Australii wzrosła o 88% od 2012 roku, a według portalu In The Black, rynek konsumencki jest szacowany na 2 mld dolarów australijskich.
 
Dwa na trzy australijskie gospodarstwa kupiło ekologiczne produkty w ciągu ostatniego roku, a do najpopularniejszych należą owoce i warzywa, za którymi plasują się ekologiczne jajka, produkty mleczne, czerwone mięso i drób.

Kanada

Z danych kanadyjskiego Stowarzyszenia Handlu Ekologicznego wynika, że 66% Kanadyjczyków wydaje część swoich tygodniowych wydatków na żywność na produkty ekologiczne. Podobnie jak w Australii do najpopularniejszych należą owoce i warzywa, a później mięso i drób, z produktami mlecznymi na trzecim miejscu.
Tia Loftsgard z kanadyjskiego Stowarzyszenia Handlu Ekologicznego oświadczyła, że „Kanadyjczycy żądają większego zróżnicowania w swoich ekologicznych zakupach, co napędza rynek, by był on w stanie odpowiedzieć na potrzeby przyszłych pokoleń w zakresie produktów ekologicznych”.

Zjednoczone Królestwo

Jak podaje The Guardian, sprzedaż ekologicznej żywności i napojów w Zjednoczonym Królestwie wzrosła o 6% w 2017 do rekordowego poziomu 2,2 mld GBP.
 
Sprzedaż ekologicznych produktów w supermarketach wzrosła o 4,2%, a w niezależnych sklepach ze zdrową żywnością czy na targach wzrost wyniósł 9,7%.
 
Nie dotyczy to tylko jedzenia i napojów. Konsumenci ze Zjednoczonego Królestwa kupują także więcej ekologicznych kosmetyków, których sprzedaż wzrosła o 24%.
 
Czy wasza rodzina kupuje ekologiczne produkty?
 
„Najważniejszym bogactwem jest zdrowie”
Ralph Waldo Emerson