Po złożeniu wniosku o pożyczkę lub kredyt wierzyciel przyjrzy się naszej zdolności kredytowej. Od tego zależy, czy nasza prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie. Monitorowanie oraz aktywne budowanie historii kredytowej pozwoli nam uzyskać szereg dodatkowych korzyści, dlatego warto już wcześniej zadbać o swoją wiarygodność.

Czym jest zdolność kredytowa?Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa określa naszą możliwość do uregulowania zobowiązania w określonym terminie i ustalana jest na podstawie naszych przeszłych pożyczek, kredytów oraz dokonanych spłat. Pożyczkodawca przyjrzy się temu, czy regularnie opłacaliśmy nasze raty lub rachunki. Między innymi na tej podstawie jest w stanie stwierdzić, czy będziemy rzetelnie i systematycznie rozliczać kolejne zobowiązanie wraz z ewentualnymi odsetkami.
 
Informacje o zdolności kredytowej są gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej. Znajdują się tam dane dotyczące wszystkich naszych zobowiązań – zarówno tych spłacanych terminowo, jak i z opóźnieniem. Jedynym sposobem na usunięcie negatywnych wpisów z BIK jest spłacenie wszelkich pożyczek. Warto więc regularnie zaglądać do BIK i biur informacji gospodarczej, weryfikując dane na swój temat. Pamiętajmy, że brak jakiejkolwiek historii kredytowej niekoniecznie działa na naszą korzyść, ponieważ pożyczkodawca nie ma podstaw, by określić, czy jesteśmy przewidywalni i godni zaufania.

Jak poprawić swoją wiarygodność?

Jeśli nasz wniosek spotkał się z odmową pożyczkodawcy z powodu negatywnej historii kredytowej, warto skorzystać z prostych sposobów na zbudowanie swojego wizerunku jako rzetelnego kredytobiorcy. W takiej sytuacji dobrym krokiem może być np. zakup rozłożony na niskie i łatwe do uregulowania raty. Terminowa płatność bardzo szybko i przy minimalnym wysiłku może przyczynić się do poprawy naszej wiarygodności.
 
Warto także dokładnie sprawdzić, czy na pewno spłaciliśmy wszystkie zobowiązania. Czasem nawet jeden nieopłacony terminowo rachunek jest odnotowany jako zaległa płatność i wpływa negatywnie na naszą zdolność kredytową. Pamiętajmy, że znaczenie ma sam fakt niezrealizowania płatności w terminie, niezależnie od kwoty zaległości.

Korzyści z rzetelnego spłacania zobowiązań

Dobra historia kredytowa jest dla pożyczkodawcy sygnałem, że jesteśmy uczciwi, co w efekcie pozwala na uzyskanie konkretnych korzyści. Wnioski rzetelnych pożyczkodawców są zwykle rozpatrywane szybciej, dzięki zastosowaniu uproszczonych procedur. Zobowiązanie jest również przyznawane na korzystniejszych warunkach, co dotyczy między innymi negocjacji w kwestii odsetek lub liczby rat, na jakie może zostać rozłożona spłata należności.
 
Budowanie swojej zdolności kredytowej jest niezwykle ważne. Już po terminowej spłacie pierwszej pożyczki w Ferratum Bank, naszemu klientowi wzrasta zdolność kredytowa, a co za tym idzie – klient może otrzymać wyższą kwotę kolejnej pożyczki. Pamiętajmy, że zwiększanie zdolności kredytowej jest zazwyczaj długotrwałym procesem, na który mają wpływ wszystkie nasze przeszłe zobowiązania. Stąd, w przypadku jakichkolwiek kłopotów ze spłatą, staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów i ustalić nowy plan działania  mówi Krzysztof Przybysz, Country Coordinator Ferratum Bank.