Skandynawskie wartości – dlaczego zaufanie jest kluczem do szczęścia

Skandynawskie wartości – dlaczego zaufanie jest kluczem do szczęścia

Regularnie co roku, już od  2012 roku zostaje przygotowywany raport World Happines, który klasyfikuje 155 krajów według poziomu szczęścia. Raport wykorzystuje odpowiedzi udzielone w danym kraju na subiektywne pytania związane z zarobkami, pomocą socjalną, społeczeństwem, wolnością osobistą i poziomem korupcji.

Kraje skandynawskie, takie jak Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia i Islandia regularnie znajdują się w gronie 10 najszczęśliwszych społeczeństw. W 2017 roku na pierwszym miejscu znalazła się Norwegia, wyprzedzając znajdującą się na miejscu drugim Danię, która przez trzy ostatnie lata była liderem tego zestawienia.

Dlaczego właśnie kraje skandynawskie?

Co takiego mają w sobie kraje skandynawskie i dlaczego w badaniach dotyczących szczęścia, od wielu lat wypadają znacznie lepiej na tle innych krajów?

Otóż, kraje skandynawskie cieszą się solidnym systemem pomocy społecznej i są one ogólnie kojarzone z dobrą opieką zdrowotną, równym traktowaniem, dobrym poziomem edukacji, demokracją, bezpieczeństwem oraz niskim poziomem korupcji w biznesie i w rządzie.

Jednakże innym kluczowym elementem, który wpływa na ogólny poziom szczęścia krajów nordyckich jest zaufanie. To właśnie na nim skupimy się niniejszym artykule.

Zaufanie jest kluczem

Mówiąc o zaufaniu w kontekście krajów skandynawskich mamy na myśli zarówno sąsiedzkie zaufanie, jak też zaufanie do urzędników państwowych. W 2010 raport dotyczący poziomu zamożności wykazał, że 74% Norwegów, 64% Duńczyków, 60% Finów i 56% Szwedów jest zdania, że można zaufać drugiej osobie.

Andreas Bergh, ekonomista z uniwersytetu Lund oraz z Research Institute for Industrial Economics twierdzi, że powszechnie osobę za godną zaufania uważa gdy przestrzega wspólnych porozumień, procesy kupna i sprzedaży prowadzi zgodnie z ustaleniami, oraz zachowuje się w sposób uczciwy.

Definicja zaufania

Według definicji słownika Merriam Webster, słowo „trust” (pol. Zaufanie, kredyt, depozyt, powiernictwo, spółka powiernicza) w języku angielskim oznacza:

  1. Wiarę, zdolność, siłę lub prawdziwość kogoś lub czegoś; oznacza kogoś, w kim pokłada się zaufanie.
  2. Pewność w odniesieniu do przyszłości lub w odniesieniu do czegoś uwarunkowanego; nadzieja: wiara w przyszłą zapłatę za dostarczony towar taki jak: kredyt; meble kupione za powierzony kapitał
  3. Udziały rzeczowe posiadane przez jedną osobę na rzecz drugiej osoby; połączenie spółek lub korporacji na mocy prawnej umowy, zwłaszcza takie, które zmniejsza konkurencję lub ma w planach jej zmniejszenie

Innymi słowy zaufanie można zdefiniować jako poczucie bezpieczeństwa połączone z pewnością, że coś lub ktoś jest uczciwe i godne zaufania.

Zaufanie wystawione na próbę

W 2013 roku magazyn Reader’s Digest przeprowadził eksperyment społeczny na skalę globalną w formie tak zwanego „testu portfela”. Eksperyment został przeprowadzony w 16 najważniejszych miastach świata. W ramach tego eksperymentu portfel z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, zdjęciem rodzinnym, wizytówkami i kwotą o równowartości 50 dolarów został „zgubiony” w miejscu publicznym, aby sprawdzić, czy znalazca zwróci go właścicielowi.

Na pierwszym miejscu znalazła się stolica Finlandii, Helsinki, które były jedynym skandynawskim miastem zaangażowanym w eksperyment, gdzie zwrócono aż 11 z 12 zgubionych portfeli.

Zaufanie na widoku

Innym przykładem na obecność zaufania w krajach skandynawskich mogą być historie turystów lub ekspatriantów zamieszczone online, którzy pierwszy raz przebywali w tych krajach. Wykazują spore zdziwienie na widok dzieci pozostawionych w wózkach bez nadzoru opiekunów tuż przed sklepem lub kawiarnią, podczas gdy ich rodzice przebywają w środku, pijąc kawę lub zajadając się ciastkiem.

Dla nowo przybyłych do tego kraju gości taki poziom zaufania i spójności społecznej jest trudny do zrozumienia i często czują się oni z nim nieswojo. Jednak w krajach skandynawskich jest to jedynie kolejny przykład zaufania, jaki został zakorzeniony w społeczeństwie.

Jawność i korupcja

Jawność jest ściśle związana z zaufaniem.

Od 1996 roku corocznie publikuje się indeks percepcji korupcji, który klasyfikuje listę krajów według postrzegania przez nich korupcji na postawie badań autorskich.

W 2016 roku badaniu poddano 176 krajów. Na pierwszym miejscu znalazła się Dania równorzędnie z Nową Zelandią. Na drugim i trzecim miejscu były Finlandia i Szwecja, a na piątym Norwegia wraz z Singapurem.

Kto mówi prawdę?

Opublikowany przez spółkę Edelman zajmującą się globalnym marketingiem komunikacyjnym, w 2013 roku coroczny barometr zaufania wykazał, że spośród 31 000 respondentów z 26 krajów świata tylko 18% wierzy, że liderzy biznesowi mówią prawdę.

Mimo tego, że powyższe statystyki są niezwykle pouczające, bardziej alarmuje fakt, że te dane są niewiele lepsze niż 13% respondentów, którzy stwierdzili, że ufają urzędnikom państwowym.

Bo Rothstein, szwedzki politolog i profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, który przeprowadził badania na temat kapitału społecznego i tego, jak społeczeństwa i rządy wpływają na wzajemne zaufanie. Zdradza on, że gdy ufamy stróżom prawa, nasze wzajemne zaufanie również wzrasta.

Zaufanie w biznesie ułatwia interesy

Jeżeli chodzi o biznes, oczywistym jest, że gdy wszystkie strony sobie ufają prowadzenie działalności staje się prostsze. Tym bardziej gdy panuje przekonanie, że każda transakcja dokonywana jest w sposób, który przynosi korzyści wszystkim stronom. Gdy zaufanie staje się wspólną wartością, ma miejsce współpraca i zrozumienie, że żadna ze stron nie przechytrzy lub nie oszuka drugiej strony.

W 1972 roku nagrodzony Noblem ekonomista Kenneth Arrow powiedział: „praktycznie każda transakcja ma w sobie element zaufania, a już z pewnością każda transakcja wykonywana w dłuższym okresie. Można stwierdzić, że zacofanie w gospodarce na świecie można wyjaśnić brakiem wzajemnego zaufania”.

Zaufanie wpływa również pozytywnie na klientów firmy. Lou Dubois, dziennikarz Inc.com  w artykule zatytułowanym „Jak zbudować kulturę zaufania w korporacjach” stwierdził: „Gdy między pracownikami a kierownictwem, a także między klientami ma miejsce zaufanie, biznes będzie prosperować”.

Dodał on również, że potrzeba tworzenia i pielęgnowania stabilnych relacji ma znaczenie nie tylko, aby odnieść sukces, ale także aby przeżyć. Stabilne relacje powstają z czasem poprzez zdobywanie zaufania. I mimo że niektóre elementy działalności trzeba mierzyć, to zaufanie trudno jest ocenić w ten sposób.  Jednakże skutki braku zaufania są widoczne gołym okiem (niezadowoleni klienci, utracone korzyści) i w ujęciu długoterminowym są niezwykle kosztowne.

Zaufanie jako zasób gospodarki

W 2017 Rada Nordycka opublikowała raport zatytułowany „Zaufanie – nordyckie złoto”, w którym stwierdzono, że w kontekście ekonomii, zaufanie społeczne zmniejsza koszty transakcji, czyli koszty zawiązane z zapewnieniem, że umowa zostanie zrealizowana. Badanie sugeruje, że wysoki poziom zaufania społecznego to najprawdopodobniej najważniejszy zasób dla gospodarki.

Rachel Botsman, australijska badaczka wykładająca na Uniwersytecie Oksfordzkim powiedziała,  że kraje skandynawskie rozumieją, iż zaufanie to waluta, która może przynieść korzyści gospodarcze, polityczne i społeczne.

Jak wykazano w rapocie World Happiness kraje o wyższym poziomie zaufania cechują się wyższą jakością życia. Zaufanie i wiarygodność to oznaki dobrze funkcjonującego społeczeństwa, zarówno w ujęciu osobistym jak i zawodowym.

Zaufanie do mediów

W 2017 roku ankieta Zaufanie do mediów przeprowadzona przez Europejską Unię Nadawców (zwane dalej EUN) wykazała, że Dania, Szwecja i Finlandia to trzy z pięciu krajów, w których można zaobserwować najwyższy poziom zaufania do telewizji, radia i prasy drukowanej.

Roberto Suarez, kierownik działu ds. badań nad mediami EUN twierdzi: „dobrze wiedzieć, że poziom zaufania publicznego do mediów jest tak silny w krajach skandynawskich i że wzrasta w całej Europie”. Dalej argumentował fakt, że w świecie postprawdy publika może dostrzec różnicę między konkurencyjnymi źródłami wiadomości a tradycyjnymi mediami i zaufać tym ostatnim niezwykle cieszy.

Komu powierzyłbyś swoje pieniądze?

Pomyśl o tym, jak postrzegasz ubezpieczycieli i banki. Jak zdecydować, która spółka jest dla ciebie właściwa? Czy to ta, z usług której korzysta twoja rodzina? Czy decyzję podejmiesz na podstawie opinii w internecie? A może z polecenia znajomych?

Bez względu na to, jakie kryteria zastosujesz, nie będzie to łatwa decyzja. Bądź co bądź oddajesz komuś swoje aktywa.

Według ankiety IBM z 2015 roku tylko 43% konsumentów w USA jest zdania, że ufa branży ubezpieczeniowej. Jeżeli chodzi o banki, inna ankieta przeprowadzona w USA wykazała, że 64% badanych sądzi, że ich główny bank cieszy się dobrym wizerunkiem i renomą. Jednak tylko 37% w grupie respondentów uznało, że banki ogólnie są godne zaufania.

Co ciekawe, tylko 52% spośród respondentów stwierdziło, że „dobrze zna” opłaty, które pobiera ich bank. Tym samym można stwierdzić, że klienci po prostu ufają, że banki „zrobią to, co trzeba”.

Spółka Ferratum Money, wiodący międzynarodowy pionier w zakresie technologii finansowej i mobilnych pożyczek, została założona w Helsinkach w Finlandii w 2005 roku. Sercem jej działań są skandynawskie wartości, takie jak zaufanie, szczerość, wiarygodność i zrównoważony rozwój.

W Ferratum Money wierzymy, że transakcja to coś więcej niż wymiana środków finansowych – to wzajemna wymiana zbudowana na zaufaniu. Możemy ponownie zacytować Kenneth’a Arrowa: „praktycznie każda transakcja ma w sobie element zaufania, a już z pewnością każda transakcja wykonywana w dłuższym okresie”.

Nastawienie na społeczeństwo

Wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie, zjednoczeni ze społeczeństwem i być częścią systemu, któremu możemy ufać.

Mieszkańcy krajów skandynawskich są skłonni płacić wyższe podatki, aby wspierać działania socjalne rządu, ponieważ wierzą, że inni obywatele nie nadużyją tego systemu. We wspomnianym wcześniej cytacie Bo Rothstein stwierdził, że można zauważyć silną zależność między niskim poziomem korupcji a wysokim poziomem zaufania.

Mówiąc o pomocy socjalnej w krajach skandynawskich Rothstein pisał, że „jest rzeczą oczywistą, iż kraje, które znajdują się na wyższym poziomie zaufania społecznego również uzyskają wyższe noty w zakresie jakości gospodarczej. To kraje skandynawskie takie jak Holandia i Kanada. Po drugie, te właśnie kraje włożyły wiele wysiłku, aby zapewnić równość szans, nie tylko w odniesieniu do swoich polityk dotyczących edukacji, służby zdrowia, możliwości na rynku pracy oraz (ostatnimi czasy) też równości płci.

W tym samym magazynie Sigrun Aasland ze spółki Agenda zauważa, że zaufanie oznacza, iż czujemy się bezpieczniej, relacje społeczne stają się prostsze a my korzystamy z instytucji społecznych. Nie bierze się ono jednak znikąd, to wynik dobrej polityki. Musimy mieć dostęp do wspólnych miejsc spotkań i musimy mieć poczucie, że mamy równe możliwości. Z zaufania należy korzystać i nie może go zabraknąć. Mamy wiele zaufania, ale musimy też umieć z niego korzystać”.

W Ferratum Money wierzymy w zaufanie i jawność. To co widzisz jest tym, co dostajesz. Niezależnie od tego, jakie aktualnie posiadasz potrzeby, dzięki szybkiej pożyczce  w Ferratum możemy Cię wesprzeć w dowolnej chwili. To bardzo prosty i szybki proces. Wystarczy zaledwie wypełnić wniosek o jedną z naszych pożyczek za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Wysłanie wniosku nic nie kosztuje, i jest niewiążące. Warto spróbować, bo decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz po chwili.

Brzmi naprawdę łatwo, prawda? Nie zwlekaj, złóż wniosek jeszcze dziś!